Pressmeddelanden 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Genom ett uthålligt och aktivt arbete förbättras löpande driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Det ligger bakom förvaltningsresultatet som ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2017.

2018-10-26 kl.08:00

  •  Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 805,4 Mkr (658,6). 
  •  Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 610,5 Mkr (500,9). 
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 422,8 Mkr (333,0). 
  •  Periodens resultat ökade till 665,3 Mkr (531,0), motsvarande ett resultat per aktie om 17,74 kr (13,20), varav värdeförändringar ingår med 325,8 Mkr (295,3). 
  •  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 164,88 kr (143,73). 

”Långa och hållbara kundrelationer med stabila hyresgäster är grundläggande för Catena, något som tydliggörs i resultaten vi visar. Vår kundbas avspeglar dessutom förskjutningen mot digital handel, ett resultat av vår ambition att tidigt identifiera förändringar i marknaden för att ha kapacitet att möta nya behov. Långsiktigheten vad gäller både kunder och markytor, i kombination med ett starkt kassaflöde och en skuldsättning som vid varje tillfälle är väl avvägd, gör oss väl rustade för exempelvis stigande räntor eller avkastningskrav. Det är ett gott utgångsläge som möjliggör fortsatt fokus på projekt- och platsutveckling. I en föränderlig omvärld är förmågan och kompetensen att identifiera attraktiva lägen avgörande. Med vårt avtal om förvärv av 450 000 kvadratmeter mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun vill vi säkra ytterligare en logistikposition som svarar mot de behov som uppstår när flöden, handel och köpmönster förändras. Läget och den förvärvade marken har stor potential för framtida lager- och terminalanläggningar som möjliggör en hållbar leveranskedja där alla led är fullt optimerade.Det är en utmaning att vara lyhörda och snabba när det gäller och samtidigt våga hålla fast vid långsiktiga strategier, jag kan stolt konstatera att vi lyckas med våra föresatser.” säger Catenas VD Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se              

Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?