Pressmeddelanden 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2017

”Fjärde kvartalets resultat bekräftar den positiva trend vi sett under året. Samtidigt har vi stärkt våra positioner i Malmö, Göteborg och Stockholmsområdet. Med förbättrad uthyrningsgrad får vi ett ökat förvaltningsresultat och fortsätter generera ett starkt kassaflöde. Det gör att vi kan växa vidare med nya projekt för att utveckla vår portfölj.”

2018-02-16 kl. 08:00

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 892,0 Mkr (786,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 671,2 Mkr (578,1).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 440,1 Mkr (316,0).
  • Årets resultat ökade till 634,7 Mkr (338,4), motsvarande ett
    resultat per aktie om 16,08 kr (10,20), varav värdeförändringar ingår med 318,5 Mkr (70,6).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 149,85 kr (135,76).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 kronor per aktie (3,50).

Jag kan glädjande nog konstatera att Catena levererar även under 2017. Vi lyckades under året fortsatt förbättra vår uthyrningsgrad, från 93 procent för 2016 till 94,7 procent för utgången 2017. Högre uthyrningsgrader, tillsammans med bland annat energiförbättrande åtgärder i våra fastigheter, ökade driftsöverskottet. Tillsammans med en förbättrad finansieringsstruktur innebär det att vi kan redovisa ett starkare förvaltningsresultat. Ju längre ned i resultaträkningen vi kommer desto bättre ser det ut. Hyresintäkterna för helåret är upp 13 procent, driftsöverskottet upp 16 procent och förvaltningsresultatet upp 39 procent. Detta är enligt plan och en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta växa och utveckla vår portfölj av moderna logistikfastigheter. Under året upptogs Catena i EPRA, vilket har attraherat nya internationella investerare.

Catena har ett uttalat mål att växa genom projekt och förvärv. Prioriterat är en aktiv projektutveckling där vi står väl rustade genom starka finanser och en markreserv om 1,7 miljoner kvadratmeter men vi växer också genom förvärv när attraktiva objekt på strategiska lägen erbjuds. Ett stort och viktigt förvärv under året var de fem logistikfastigheter i Stockholmsregionen som vi förvärvade av Kilenkrysset med en samlad uthyrningsbar yta om cirka 91 500 kvadratmeter.

2017 var året då den digitala handeln, i absoluta tal, växte snabbare än den traditionella butikshandeln i Sverige. Inte minst Black Friday, Cyber Monday och den därpå följande julhandeln stakade ut framtiden där uppåt 40 procent av handeln var digital. E-handel av dagligvaror och uteätande spås också en stark tillväxt de närmaste åren. Jag ser framför mig att vi fortsätter med nyproduktion i strategiska lägen och jobbar vidare med om- och tillbyggnader. På så sätt kan vi bredda vårt kunderbjudande, öka våra intäkter, minska kostnader och förbättra vårt resultat. Genom att fortsatt vara pålästa, nyfikna och lyhörda kommer vi att vara med och driva framtidens logistiklösningar.” säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se 

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?