Pressmeddelanden 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Med fjärde kvartalets resultat summerar Catena ett starkt 2018. Catenas aktiva projektutvecklingsarbete är framgångsrikt och bolaget håller en hög leveranstakt där nya projekt kontinuerligt initieras. En förbättrad uthyrningsgrad bidrar till ett ökat förvaltningsresultat som i sin tur genererar en god kassaflödesutveckling.

2019-02-15 kl. 08:00

  •  Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 1 090,7 Mkr (892,0).
  •  Driftsöverskottet ökade med 23 procent till 827,6 Mkr (671,2).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 571,3 Mkr (440,1).
  •  Årets resultat ökade till 823,4 Mkr (634,7), motsvarande ett resultat per aktie om 21,93 kr (16,08), varav värdeförändringar ingår med 368,8 Mkr (318,5).
  •  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 169,53 kr (149,85).
  •  Styrelsen föreslår en utdelning på 5,75 kronor per aktie (4,50).

”Förändrade varuflöden, högre andel digitalt driven handel och alltmer komplex logistik gynnar vår affär och driver våra kassaflöden. Vi ser fortsatt tillväxt i vår bransch och Catenas fokus på hållbara, effektiva logistikanläggningar på strategiska lägen matchar de framväxande behoven mer än väl. Genom att erbjuda fastigheter som motsvarar högt satta krav tillför vi värde men det är i vår roll som aktiv samtalspartner som utveckling sker och förtroende skapas. Ett exempel är vårt nära samarbete med vår kund, tredjepartslogistikern Nowaste. I nära samverkan med andra aktörer löser vi de behov som Nowaste har och kan på kort tid färdigställa ett nytt logistiklager med de bästa förutsättningarna för avancerade automationslösningar” säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

”Catena har under 2018 arbetat målmedvetet på flera fronter. Vi har haft ett starkt fokus på projektutveckling och vi har träffat avtal om förvärv av viktig logistikmark för att säkra nya logistiklägen. Jag är oerhört stolt över det vi åstadkommer men framförallt är jag stolt över sättet vi gör det på. Catenas dedikerade och engagerade medarbetare strävar alltid efter att överträffa förväntningar i stort som smått – ett vinnande koncept för att utveckla framtidens logistikpositioner” summerar VD Benny Thögersen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,
peter.andersson@catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?