Medarbetarna är Catenas viktigaste resurs och helt avgörande för verksamheten. Ett sätt att följa upp medarbetarnas syn på bolagets roll som arbetsgivare och löpande hållbarhetsarbete är genom den årliga medarbetarenkäten. Den senaste medarbetarenkäten besvarades av 93 procent av alla medarbetare. Resultatet från medarbetarenkäten visar att Catenas medarbetare trivs mycket bra och att medarbetarna är goda ambassadörer för bolaget.

Vi följer upp upp medarbetarlojalitet eNPS, Employee Net Promotor Score. Betyget är ett mått på hur många av medarbetarna som är beredda att rekommendera företaget som arbetsplats och mäts på en skala mellan -100 och +100. Ett positivt betyg innebär att organisationen har fler aktiva ambassadörer än kritiker. Vårt mål på +40 överträffades med marginal 2020.