Energieffektivisering är ett prioriterat område för Catena. I befintliga fastigheter har ett stort fokus varit driftsoptimering och finjustering av system. Det energiuppföljningssystem som stegvis implementeras sedan 2015 ger stora möjligheter att identifiera problem och besparingspotential. Värme och el är den största enskilda driftkostnaden för fastigheter vilket innebär att en optimerad energianvändning leder till både bättre miljöprestanda och lägre kostnader för såväl Catena som hyresgästerna. 

Catenas målsättning är att följa upp energiförbrukningen i samtliga fastigheter, oavsett om hyresvärden eller hyresgästen står för abonnemangen. Catena ser ett mervärde i att kunna hjälpa hyresgästerna med uppföljning och föreslå åtgärder för en optimerad förbrukning även när hyresgästerna själva står för abonnemangen.