Trygga samarbeten

Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även utifrån internationella ramverk och certifieringsprogram samt är medlem i olika organisationer. Det gör vi för att kvalitetssäkra - våra kunder och intressenter ska kunna känna sig trygga med det vi levererar.

Catenas hållbarhetsarbete ligger inom ramen för Agenda 2030 och som medlem i FN:s Global Compact jobbar bolaget aktivt för att bidra till de globala hållbarhetsmålen.