FN:s Global Compact är ett frivilligt, internationellt initiativ för att mobilisera kraften som finns i näringslivet. Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. Vi har ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi vårt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i hela världen. I linje med Global Compact och inom ramen för Agenda 2030 har sex av de globala hållbarhetsmålen identifierats där Catenas verksamhet har större påverkan:


Det arbete vi gör för att leva upp till initiativet rapporteras direkt till Global Compact och i vår Hållbarhetsredovisning.

Läs mer om Global Compact
Rapportering och intyg för Catena, Global Compact

 

Regionala initiativ

I Catenas arbete för att bidra till målen i Agenda 30 deltar vi i lokala initiativ som nätverket LFM30 i Malmöregionen.