TCFD (Task Force for Climate related Disclosure) har utvecklat ett frivilligt ramverk för rapportering av klimatrelaterade finansiella risker. Under 2019 påbörjade Catena ett arbete inom detta ramverket och jobbar aktivt med att fortsätt att utveckla och implementera ramverket i verksamheten. Med hjälp av TCFD kan Catena förbereda sig inför kommande möjliga finansiella risker kopplade till klimatförändringar samt identifiera och dra nytta av möjligheter som uppstår i detta sammanhanget.