Genom att sponsra vill vi uppnå värden eller fördelar för alla inblandade parter. Våra engagemang ser vi som en del av vårt samhällsengagemang och totala marknadskommunikation, det ska ske på affärsmässiga grunder och vi ställer krav på de verksamheter vi sponsrar.

Catena sponsrar idag flera olika initiativ, organisationer och verksamheter.