Kalendarium

  • 2021-10-28 08:00

    Delårsrapport januari - september 2021, offentliggörs klockan 8.00

  • 2022-02-22 08:00

    Bokslutskommuniké 2021, offentliggörs klockan 8.00

  • 2022-04-28 16:00

    Årsstämma 2022