Catenas planer för Logistikposition Sunnanå går in i genomförandefasen

Den detaljplan som antogs i höstas har vunnit laga kraft och Catena fortsätter nu att utveckla Logistikposition Sunnanå utanför Malmö för fler som vill etablera sig på området.

2021-06-04 kl.08.30  

Utanför Malmö, i Burlövs kommun, ligger Logistikposition Sunnanå på bästa läge med direkt avfart till riksväg 11 och endast 300 meter till avfarten från E6/E20. Området har snabbt etablerat sig som ett centralt logistiknav för skandinaviska varuflöden. På området har Catena sedan 2016 uppfört cirka 80 000 kvm logistikyta, bland andra har DHL valt att förlägga terminalverksamhet här.

Med den nya detaljplanen kan Catena erbjuda ytterligare 110 000 kvm mark på bästa skyltläge alldeles invid motorvägen. Där har Catena en byggrätt och avser bygga ytterligare, effektiva och hållbara logistikanläggningar om cirka 55 000 kvm. Catena kommer att miljöcertifiera anläggningarna och ambitionen är att skapa nära-nollenergibyggnader där man genom ett holistiskt synsätt tar hänsyn till alla delar av processen för att hitta lösningar som håller över tid.

- För medvetna logistikaktörer är Logistikposition Sunnanå ett självklart val. Vi upplever ett stort efterfrågetryck och ser nu mycket fram emot att komma i gång med den fortsatta utvecklingen av området för att kunna välkomna ännu fler intressenter, berättar Fredrik Renå, Regionchef Malmö på Catena.

Catena ställer höga krav på arkitektonisk utformning och ser stora möjligheter till att hitta moderna och smarta lösningar som gör de nya anläggningarna på Logistikposition Sunnanå både tilltalande och genomtänkta.

- Vårt synsätt är att en logistikanläggning inte bara är till för att hantera varor och gods det är också en arbetsplats där människor ska trivas, slår Fredrik Renå fast.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Fredrik Renå, Regionchef Malmö, Tel. 0727-43 45 44, fredrik.rena@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


 

Prenumerera på nyheter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.