Catena förvärvar logistikfastighet i Umeå för 174 Mkr

Catena förvärvar och tillträder idag fastigheten Lagret 1 i Umeå till ett värde av 174 Mkr. PostNord är hyresgäst i fastigheten som säljs av Klockarbäcken Property Investment AB.

2018-10-31 kl. 15:00

Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 174 Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 47,5 Mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa.

Fastigheten har en tomtareal om cirka 77 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 14,8 Mkr och fastigheten är fullt uthyrd med en kvarvarande hyresavtalstid på sju år. Byggnaden inrymmer huvudsakligen lager- och logistiklokaler med både låg- och höglagerutrymmen samt anslutning till järnvägsspår. Med bland annat en av Sveriges modernaste godsbangårdar och nordligaste containerhamn utgör Umeå en viktig norrländsk knutpunkt för logistik.

- Med förvärvet stärker vi Catenas position i norra Sverige ytterligare. Hyresgästen PostNord är dessutom ledande på den nordiska marknaden med en ständigt ökande e-handelslogistik – ett område där våra erfarenheter och vårt kunnande kan bidra till deras fortsatta utveckling, säger Benny Thögersen, VD Catena.

Hyresgästen PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De hanterar även postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark, årligen levererar PostNord mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Tel. 0730-70 22 12
maths.carreman@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.