Lars Lindvall ny CFO i Catena

Lars Lindvall har utsetts till ny CFO för Catena AB (publ) efter Pierre Dahlborg som lämnar företaget.

Lars Lindvall har utsetts till ny CFO för Catena AB (publ) efter Pierre Dahlborg som lämnar företaget. Lars Lindvall kommer närmast från en roll som ekonomi- och företagskonsult i egen regi. Lars har tidigare haft flera ledande befattningar, bland annat inom Norsk Hydro-koncernen där han varit internrevisionschef för den svenska verksamheten och finanschef för den brittiska verksamheten.

Lars Lindvall tillträder sin nya tjänst i dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 4 juni 2012, klockan 10.30.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har

förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt.

Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en

långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.