Catenas valberedning inför årsstämman 2021

2020-10-28 kl. 16:00     

Catenas årsstämma den 29 april 2020 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare att utse en ägarrepresentant. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Då en av de större ägarna har avsagt sig deltagande, har valberedningen nu konstituerat sig enligt följande:

Anders Nelson, utsedd av Backahill Inter AB
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB

Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden                                                    

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 44 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2020.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Anders Nelson                                                                   
Ordförande i valberedningen                                       
Tel. +46-704 31 05 45                                                      

Gustaf Hermelin
Styrelsens ordförande
Tel. +46-705 60 00 00

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.