Bo Forsén invald i styrelselen för Catena

Vid Catenas extrastämma den 20 december 2012 beslutade stämman att välja in Bo Forsén som ny styrelseledamot.

Bo Forsén har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i fastighetsbranschen. Han är styrelseordförande i Victoria Park och har tidigare bland annat varit styrelseordförande i Brinova, VD och styrelseledamot i Wihlborgs samt vice VD i Trelleborg.

I samband med förändringen lämnar Erik Selin styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Caroline af Ugglas, ordförande i valberedningen
Tel. 08-788 33 50

Henry Klotz, styrelsens ordförande
Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 21 december 2012, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.