Bokslutskommuniké januari – december 2019

När Catena summerar 2019 konstaterar bolaget en fortsatt positiv utveckling i alla delar av verksamheten. En viktig förutsättning är det aktiva projektutvecklingsarbetet som omfattar investeringar både i nya anläggningar och i befintligt bestånd.

2020-02-20 kl. 08:00

  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 182,9 Mkr (1 090,7).
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 902,8 Mkr (827,6).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 626,8 Mkr (571,3).
  • Årets resultat ökade till 1 223,8 Mkr (823,4), motsvarande ett resultat per aktie om 32,46 kr (21,93), varav värdeförändringar ingår med 895,7 Mkr (368,8).
  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 202,87 kr (169,53).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie (5,75).

- Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god, säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

- En vara måste hela tiden vara optimalt placerad i logistiknätverket för att kunna möta kraven på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad. Samspelet mellan terminaler, logistiklager, distributionslager, citylogistik eller olika kombinationer av dessa, är avgörande. Förmågan att tidigt identifiera de bästa framtida lägena i ett komplext och föränderligt logistiknätverk är en nyckel till framgång, konstaterar VD Benny Thögersen.

Klockan 10.00 den 20 februari sker webbsändning för bokslutskommunikén januari-december 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q4-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46856642705, UK: +443333009035, US: +18335268396


För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se  

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,
peter.andersson@catenafastigheter.se

 

 

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.