Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

2021-03-31 kl. 08:30  

Ökningen sker mot bakgrund av den riktade nyemission av aktier som, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 1 mars 2021. Det ökade aktiekapitalet till följd av nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 1 mars 2021.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 527 911 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 31 mars 2021 uppgår till 168 197 761,60 kronor fördelat på 38 226 764 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.