Catenaförvärvar sex logistikfastigheter för 474 Mkr

Catena har tecknat avtal om förvärv av sex logistikterminaler strategiskt belägna intill större städer och utmed landets viktigaste vägar. Avtalet ger ett stärkt samarbete tillsammans med en internationell och stabil hyresgäst och ger Catena tillväxt med lång hyresavtalstid.

2016-12-14 kl. 08:45

Catena har tecknat avtal med DHL om att förvärva fastigheterna Stockholm Drivremmen 1, Eskilstuna Ekeby 2:2, Umeå Batteriet 7 & 8, Sundsvall Målås 4:4, Oskarshamn Däcket 1 och Uppsala Boländerna 22:9. Förvärven sker som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 474 Mkr. Som en del i uppgörelsen har Catena åtagit sig att göra investeringar i fastigheterna under de kommande tre åren om totalt 90 Mkr. Samtliga byggnader är terminalbyggnader som kännetecknas av att de primärt är anpassade för omlastning av gods och varor som levereras in och ut samma dag. Terminalerna har en uthyrningsbar yta om cirka 49 000 kvadratmeter. Samtliga fastigheter är uthyrda till DHL Freight med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 13 år. Årshyran uppgår till cirka 34 Mkr. Catena tillträder fastigheterna den 20 december 2016. Bifogad bild visar fastigheten Drivremmen 1 i Västberga, Stockholm, en av landets modernaste logistikterminaler.

”Affären är helt i linje med våra ambitioner att länka Skandinaviens godsflöden genom att erbjuda logistikanpassade anläggningar på strategiska lägen runt om i Sverige. Förvärvet omfattar sex stycken moderna terminalbyggnader i mycket bra läge och av värdet är cirka 70 procent hänförligt till DHL:s stora terminal i Västberga, Stockholm. Denna terminal servar Stor Stockholm och hanterar i dagsläget 3,4 miljoner sändningar, vilket motsvarar cirka 750 ton gods per dag, och utgör en viktig pusselbit i utvecklingen av hållbar citylogistik. Med denna affär fortsätter Catena växa och skapa värden för alla intressenter.” säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Mikael Halling, Senior Advisor

Tel. 070-560 00 00                                       Tel. 0730-70 22 11

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se         mikael.halling@catenafastigheter.se

.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.