Catena säljer fastighet i Partille

2015-04-01 kl. 15.00

Catena har idag, den 1 april 2016, tecknat avtal med Svenska Hus i Göteborg AB om att avyttra fastigheten Partille 11:24 strax öster om Göteborg. Lokalerna är i huvudsak uppförda under sent 1960-tal, tillbyggda under 80-talet och har en yta om totalt 19 600 kvadratmeter bestående av logistikytor och kommersiella lokaler varav 17 000 kvadratmeter idag är uthyrda till Menigo Foodservice AB med en återstående hyresavtalstid till och med 2023. Hyresintäkten uppgår för närvarande till cirka 12 Mkr.

Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 186 Mkr med tillträde i mitten av april 2016. Försäljningen tillför Catena ett positivt resultat om ca 5 Mkr före skatt och stärker kassan i Catena med cirka 86 Mkr.

”Fastigheten är belägen i ett område i Partille som framgent inte lämpar sig för logistikändamål. Fastigheten är därför färdigutvecklad sett ur Catenas perspektiv och tillför istället likviditet att användas för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar i någon av Catenas många logistikpositioner.” säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                                  

Tel. 070-560 00 00                               

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44         

peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.