Delårsrapport januari – juni 2020: Flexibilitet och kunddialog skapar mervärde

2020-07-07 kl. 8:00

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 622,3 Mkr (585,0).

  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 500,3 Mkr (455,1).

  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 358,5 Mkr (317,9).

  • Periodens resultat minskade till 323,5 Mkr (507,5), motsvarande ett resultat per aktie om 8,58 kr (13,46), varav värdeförändringar ingår med 52,8 Mkr (324,6).

  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 207,79 kr (182,01).

För det andra kvartalet 2020 levererar Catena ett bra utfall trots osäkerheten på marknaden. Ett driftsöverskott som ökar med 10 procent är en av flera faktorer som bidrar till den fortsatta kapaciteten framåt.

- Marknaden har varit avvaktande men vi upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade. I de diskussioner vi för är frågan om logistik och fungerande varuflöden mer aktuell än någonsin, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Det är tydligt att de krav som ställs när förutsättningarna förändras ökar trycket påtagligt i många av våra fastigheter. Mot den bakgrunden har kapaciteten i hela logistiknätverket behövts justeras på kort tid. Det är svängningar som vi och våra hyresgäster har kunnat hantera, mycket tack vare den anpassningsbarhet som vi gärna bygger in i våra fastigheter från start, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 9.30 den 7 juli sker webbsändning för delårsrapporten januari-juni 2020.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q2-2020
Telefonkonferens: Sverige: +46850558354, UK: +443333009260, US: +18338230587

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se                

Sofie Bennsten, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 41
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.