Catenas årsstämma 2011

Catena AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 6,- kronor per aktie samt en extrautdelning på 53,- kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 19 april 2011 och utdelningen beräknas bli utbetald den 26 april 2011.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Peter Hallgren för verksamhetsåret 2010. 

Stämman beslöt att anta valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning och Erik Selin. Henry Klotz omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Stämman godkände föreslagna arvoden till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att dels genomföra återköp av egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.


För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32 eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 14 april 2011, klockan 16.13.


Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.