Catena gör bytesaffär med Malmö Kommun

2016-05-23 kl. 13:00

Catena har gjort en villkorad överenskommelse med Malmö Kommun. Överenskommelse består av att Catena säljer fastigheterna Terminalen 3 och Terminalen 4 i Malmö, till ett fastighetsvärde om 140 Mkr. Lokalerna om 33 000 kvadratmeter respektive 1 290 kvadratmeter består av logistikytor. Hyresvärdet på fastigheterna uppgår till cirka 15 Mkr. Terminalen 3 är i dagsläget vakant och har tidigare förhyrts av DHL, vars verksamhet nu har flyttat till den nya terminalen i Sunnanå.

Samtidigt förvärvar Catena från Malmö Kommun tre fastigheter, Sockret 1, 2, och 6 samt marken till Sockret 4 (idag innehar Catena denna med tomträtt), till ett fastighetsvärde om 50 Mkr.

Tillträdet för båda affärerna beräknas bli under hösten 2016.

Affären är villkorad av beslut från kommunfullmäktige i Malmö. Beslut från fullmäktige väntas efter sommaren 2016.

”I och med affären får kommunen tillgång till våra fastigheter för att utveckla hamnområdet i Malmö. Catena får i gengäld fastigheter i ett attraktivt logistikläge som vi på sikt kan utveckla till framtidens citylogistik och som dessutom är belägna intill vår redan ägda fastighet Sockret 4.” säger Catenas VD, Gustaf Hermelin, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD    

Tel. 070-560 00 00                                          

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se                                       

Mikael Halling, vVD

Tel. 0730-70 22 11

Mikael.halling@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.