Catenas extra bolagsstämma 28 januari 2011

Catenas aktieägare har på extra bolagsstämma den 28 januari fattat beslut om att godkänna styrelsens förslag till överlåtelse av Catena Invest 1 AB samt kommanditandelarna i Catena Urnes 1 KB och Almedals Fastighetsförvaltning KB till Balder Fjorton AB. I överlåtelsen ingår 25 handelsfastigheter.

Beslutet, som fattades enligt de s k LEO-reglerna i aktiebolagslagen 16 kap 5 §, biträddes med erforderlig majoritet, d.v.s. av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

Det noteras att aktieägarna i Fastighets AB Balder på extra bolagsstämma den 27 januari 2011 fattade beslut om att förvärva aktierna i Catena Invest 1 AB och kommanditandelarna i Catena Urnes 1 KB och Almedals Fastighetsförvaltning KB.

För ytterligare information kontakta gärna ordförande Henry Klotz, +44 (0)7766205 145, eller VD Peter Hallgren, 031-760 09 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 28 januari 2011, klockan 16.13.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.