Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Vid Catenas extra bolagsstämma fredagen den 28 januari 2011 kommer följande förslag att läggas fram:

  • Beslut om godkännande av styrelsens förslag till överlåtelse av Catena Invest 1 AB samt kommanditandelarna Catena Urnes 1 KB och Almedals Fastighetsförvaltning KB till Balder Fjorton AB.

En fullständig kallelse med dagordning och övrig information bifogas.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 samt Forum Fastighetsekonomi AB:s fairness opinion kommer senast den 14 januari 2011 att hållas tillgängligt hos Catena och publiceras på Catenas webbplats www.catenafastigheter.se.

För ytterligare information kontakta gärna ordförande Henry Klotz, +44 (0)7766205 145, eller VD Peter Hallgren, 031-760 09 32.

Bilaga:  Kallelse

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 3 januari 2011, klockan 11.13.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.