Delårsrapport januari – mars 2016

2016-04-27 kl.15:00

  • Hyresintäkterna ökade med 54 procent till 176,8 Mkr (114,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 48 procent till 126,6 Mkr (85,8).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 56,9 Mkr (55,9).
  • Periodens resultat minskade till 39,9 Mkr (68,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,30 kronor (2,67), varav värdeförändringar på derivat ingår med        -72,9 Mkr (-39,9) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 23,4 Mkr (71,7).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 144,90 kr (96,90).

Integrationen av det nyförvärvade Tribona går enligt plan. Efter sammanslagningen har ytan på vårt fastighetsbestånd ökat från dryga 0,8 till 1,5 miljoner kvadratmeter. Vårt fastighetsvärde har ökat från dryga 5 till dryga 10 miljarder kronor. Antalet medarbetare har ökat från 25 till 34 och nu delar vi upp verksamheten i fem regioner mot tidigare tre, i syfte att komma närmare våra kunder och fastigheter.

Trots att Tribona inte har konsoliderats förrän den 26 januari samt att engångskostnader och omklassificeringar har påverkat resultaträkningen med cirka 20 Mkr, kan det nya sammanslagna Catena redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med första kvartalet 2015.

Efter senaste årets framgångsrika uthyrningsarbete då merparten av våra fastigheter varit fyllda är vi efter sammanslagningen åter i en situation med relativt hög vakans. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att, utifrån befintlig balansräkning, öka intäkter och vid uthyrning sänka kostnader genom att hyresgästen då tar över driftskostnader för bland annat el och uppvärmning. Initialt uppgår vår vakans till drygt 220 000 kvadratmeter. Tack vare god efterfrågan vågar vi ha ambitionen att halvera denna till nästa sommar. Uppgiften för året kan därför i all enkelhet uttryckas enligt följande: ”Uthyrning och ett fortsatt aktiv arbete med balansräkningen.” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                    Peter Andersson, CFO                 

Tel. 070-560 00 00                                      Tel. 0730-70 22 44

Gustaf.hermelin@catenafastigheter.se     peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.