Catena säljer sex fastigheter till ett värde om 250 Mkr

Catena har idag tecknat avtal om att avyttra sex fastigheter som Catena framgent bedömer inte lämpar sig för
logistikändamål och därmed saknar strategisk betydelse för Catena.

2016-12-19 kl.15:30

Catena har tecknat avtal med Norama Real Estate Fund om försäljning av sex fastigheter, Stenåldern 6, Flygbasen 1, Stiglädret 7, Slätthög 5, Fornlämningen 2 och Bronsdolken 9 i Malmö. Fastigheterna är mindre byggnader utan logistikkaraktär och säljs till en köpeskilling om drygt 66 Mkr med ett underliggande fastighetsvärde om 250 Mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 19 000 kvadratmeter och fastigheterna har ett hyresvärde om drygt 20 Mkr. Affären görs i nivå med bokförda värden. Catena frånträder fastigheterna den 19 december 2016.

”Affären frigör resurser för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar i någon av våra strategiskt utvalda logistikpositioner.” säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Christian Berglund, regionchef Malmö

Tel. 070-560 00 00                                        Tel. 0702-17 83 88

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se         christian.berglund@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.