Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

2018-07-31, kl. 15:00

Enligt tidigare offentliggjord information har under juli 2018 antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat, på grund av en riktad nyemission av aktier som, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 2 juli 2018. Det ökade aktiekapitalet registrerades av Bolagsverket den 9 juli 2018.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 285 330 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 31 juli 2018 uppgår till 165 874 953,20 kronor fördelat på 37 698 853 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50 benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO
Tel. 0730-70 22 44 peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.