Catena upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 Mkr

2018-04-16 kl. 14:30

Catena har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr. Den 4 maj 2018 kommer en investerarpresentation att hållas och första emissionen beräknas ske kort därefter. Löptiden för certifikaten kommer att uppgå till högst 364 dagar.

”På dagens kapitalmarknad finns en stor efterfrågan på placeringar på kort sikt och vi ser certifikatsprogrammet som ett sätt att erbjuda investerarna en bra placering och bredda vår finansieringsbas på ett kostnadseffektivt sätt.” säger Catenas vice VD och CFO Peter Andersson, i en kommentar.

För att hantera refinansieringsrisken har programmet säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av programmet är Swedbank AB som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Benny Thögersen, VD 
Tel. 0706-60 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se 

Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.