Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

2016-10-31 kl. 13:00

Enligt tidigare offentliggjord information har under oktober 2016 antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat, på grund av en riktad nyemission av aktier som, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 5 oktober 2016. Det ökade aktiekapitalet registrerades av Bolagsverket i oktober 2016.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 2 500 000 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 31 oktober 2016 uppgår till 157 236 226,40 kronor fördelat på 35 735 506 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                  

Tel. 070-560 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se  

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.