Catena emitterar certifikat under det nyupprättade certifikatsprogrammet

Catena har idag emitterat företagscertifikat för 750 Mkr på löptider om 4, 6 och 9 månader under det nyupprättade certifikatprogrammet. Snitträntan på emissionen uppgår till 0,39 procent. Programmets rambelopp uppgår till 2 000 Mkr.

”Vi ser en tydlig efterfrågan på vårt certifikatsprogram och kan idag emittera 750 Mkr som en första del. Vårt mål är att ha en utestående volym om minst 1 000 Mkr under året” säger Catenas vice VD och CFO Peter Andersson, i en kommentar.

För att hantera refinansieringsrisken har programmet säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av programmet är Swedbank AB som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

David Silvesjö, Finanscontroller
Tel. 0730-70 22 22   
david.silvesjo@catenafastigheter.se          

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.