Catena tillträder fastighetsportfölj och genomför riktad nyemission

Catena har, i enlighet med bolagets tidigare pressmeddelande den 22 februari 2021, tillträtt sex logistikfastigheter till ett värde av 815 Mkr efter avdrag för latent skatt. Med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman 2020, emitteras nu 527 911 nya Catena-aktier.

2021-03-01 kl.13.00  

Catena AB och det danska företaget H5 Properties A/S tecknade den 22 februari 2021 avtal om att Catena förvärvar sex logistikfastigheter i Danmark och Sverige till ett värde av 815 Mkr efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till 457 Mkr efter avdrag för latent skatt. Förvärvet genomförs genom bolagsköp samt via nyemitterade Catena-aktier. Enligt avtalet har betalning delvis skett genom en revers om 200 Mkr utställd av Catena, vilken säljaren överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena i samband med tillträdet som skett idag den 1 mars 2021.

Nyemissionen är beslutad av Catenas styrelse med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma 2020 och innebär ett kapitaltillskott om 200 Mkr enligt ovan. Teckningskursen i emissionen om cirka 379 kr per Catena-aktie baseras på de 10 senaste handelsdagarnas noterade genomsnittskurs och innebär att H5 Properties äger 527 911 nya aktier i Catena, vilket motsvarar 1,38 procent av samtliga aktier efter emissionen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.