Delårsrapport januari – september 2021: Med siktet inställt på framtiden

Den starka utvecklingen för Catena fortsätter. Stabila kassaflöden och ett förvaltningsresultat som har ökat med 13 procent under perioden skapar den kapacitet som krävs för fortsatt hållbar tillväxt och möjligheten att nå ambitiösa målsättningar.

2021-10-28 kl.8.00  

  • Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 1 027,3 Mkr (937,5).
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 821,3 Mkr (753,1).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 610,9 Mkr (542,5).
  • Periodens resultat ökade till 1 614,7 Mkr (805,1), motsvarande ett resultat per aktie om 40,25 kr (21,36), varav värdeförändringar ingår med 1 411,6 Mkr (475,4).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 292,75 kr (223,34).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

Långsiktiga och nära kundrelationer har visat sig vara en viktig framgångsfaktor och är ett arbetssätt som borgar för fortsatt lönsam tillväxt och en verksamhet i ständig utveckling.

Vi verkar i ett sammanhang som otvetydigt innebär en påverkan på samhälle och miljö och vill därför driva på utvecklingen för ett, i alla delar, mer hållbart logistiskt nätverk. Arbetet har aktualiserats av lagstiftning och rapporteringskrav men framförallt finns ett starkt driv i hela Catenas organisation att leverera och ta långsiktigt ansvar för miljö och samhälle.

Klockan 10.00 den 28 oktober sker webbsändning för delårsrapporten januari – september 2021.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q3-2021 
Telefonkonferens: SE: +46850558375 UK: +443333009266 US: +1 6319131422 PIN US: 37192525#

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.