Ledningsförändring på Catena

Catena genomför förändringar i ledningsgruppen i syfte att komma ännu närmare kunderna, säkerställa en effektiv ledning och styrning och bidra till ett starkare fokus på plats- och projektutveckling.

2020-04-06 kl. 08.30

Catenas ledningsgrupp kommer, när förändringarna verkställs 1 maj 2020, att bestå av VD, CFO, Finanschef, Affärs- och fastighetschef samt Chef Affärsstöd. De två nya rollerna utgörs av Affärs- och fastighetschef med ansvar för regioner, projekt och affärsutveckling samt Chef Affärsstöd med ansvar för HR, kommunikation och hållbarhet. Målsättningen med de båda nya rollerna i ledningsgruppen är att skapa ännu bättre förutsättningar för att nå bolagets högt ställda mål i en ständigt föränderlig omvärld.

- Detta är ett naturligt steg i en omställning där vi säkerställer närheten till våra kunder, skapar effektiva beslutsvägar och möjliggör kunskapsdelning i alla delar av verksamheten, samtidigt förstärks vårt fokus på plats- och projektutveckling ytterligare, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Utöver VD Benny Thögersen, består den nya ledningsgruppen därmed av vVD/CFO Sofie Bennsten som också blir tf Chef Affärsstöd, Finanschef Peter Andersson samt vVD/Affärs- och fastighetschef Jörgen Eriksson. Bolagets Regionchefer kommer att rapportera till Affärs- och fastighetschefen i ett tydligare affärsdrivande sammanhang med starkt fokus på projektutveckling. Fastighetsrörelsen är som tidigare organiserad i fem regioner för att säkerställa närhet till kunder och lokala aktörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Benny Thögersen, VD                                                  
Tel. 0706-60 83 50                                               
benny.thogersen@catenafastigheter.se               

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.