Försäljning av fastighet i Örebro

Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Godsvagnen 6. 

2020-12-09 kl. 15:00    

Fastigheten Godsvagnen 6 i Örebro kommun har sålts av Catena till en köpeskilling om 157 Mkr, vilket överstiger värderingen per kvartal tre med cirka 5 procent. Köpare är en statlig aktör. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 19 600 kvm och en markarea om cirka 60 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 12 Mkr och frånträde har skett under december.

- Försäljningen är en bra och långsiktig lösning både för den enskilda fastigheten och för sammansättningen i vårt totala fastighetsbestånd, säger Tobias Karlsson som är regionchef på Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm                                                     
Tel. 0730-70 22 36
tobias.karlsson@catenafastigheter.se  

Jörgen Eriksson, VD                                                     
Tel. 0730-70 22 42
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.