Catenas Delårsrapport januari – juni 2016

2016-07-11 kl. 08:00

  • Hyresintäkterna ökade med 66 procent till 378,0 Mkr (227,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 61 procent till 277,9 Mkr (173,0).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 143,7 Mkr (113,6).
  • Periodens resultat minskade till 103,3 Mkr (373,9), motsvarande ett resultat per aktie om 3,23 kronor (14,6), varav värdeförändringar på derivat ingår med -140,5 Mkr (37,5) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 133,5 Mkr (207,4). Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 Mkr (0).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Försäljning av fastigheten Partille 11:24 i Partille till ett fastighetsvärde om 186 Mkr.
  • Ett lyckosamt uthyrningsarbete har lett till en ökning av uthyrningsgraden med 6 procentenheter i förhållande till föregående kvartal, vilket motsvarar en nettoinflyttning om cirka 45 000 kvadratmeter.

Catenas tillväxt och utveckling via förvärvet av Tribona börjar nu synas såväl i resultat som i förbättrade nyckeltal. Integrationen har gått bra, två organisationer har börjat jobba som en och med ett extremt fokus på att skapa bästa möjliga logistiklösningar för såväl dagens som morgondagens kunder.

Den stora vakans vi noterade i slutet av kvartal ett på dryga 220 000 kvadratmeter har redan reducerats till 180 000. Vår tillväxt är tydlig, hyresintäkterna för årets första 6 månader har ökat med 66 procent och uppgår till 378 Mkr att jämföra med 228 Mkr för motsvarande period föregående år, driftsöverskottet har förbättrats med 61 procent till 278 Mkr (173). Vårt kanske viktigaste resultatmått, förvaltnings-resultatet, har ökat med 26 procent från 114 Mkr till 144 Mkr och i jämförelse med årets första kvartal är förbättringen hela 53 procent. Som redan berörts så har uthyrningsgraden förbättrats med hela 6 procentenheter från 86 procent till 92 procent. Förhoppningsvis är detta bara början, tillväxt och förbättring på alla fronter är en god indikation på att vi är på rätt väg och på vad som komma skall.

Avtal har tecknats om försäljningen av tomträtterna Terminalen 3 och Terminalen 4 till Malmö Kommun med ett fastighetsvärde om 140 Mkr. I samband med överenskommelsen förvärvar vi utvecklingsfastigheterna Sockret 1, 2, och 6 samt marken till Sockret 4 till ett fastighetsvärde om 50 Mkr från Malmö Kommun.

För att få tillgång till ytterligare byggbar mark i Örebro har vi gått in som tredjedels delägare i Törsjö Logistik AB med ett innehav av 720 000 kvadratmeter förstklassig logistikmark.

Vi har för närvarande en hög takt när det gäller uppgradering av befintliga logistikanläggningar, sälja av äldre enheter och framför allt bygga nya och moderna logistikfastigheter. Vår pågående nyproduktion av logistikytor uppgår i dagsläget till 66 000 kvadratmeter. Vi har mycket kvar att göra innan vi är nöjda, men tack vare en allmänt god efterfrågan så finns det mycket kvar att hämta, efter ett välbehövligt sommaruppehåll!säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                    Peter Andersson, CFO                 

Tel. 070-560 00 00                                      Tel. 0730-70 22 44

Gustaf.hermelin@catenafastigheter.se     peter.andersson@catenafastigheter.se 

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.