Solna kommun antar detaljplan för Stora Frösunda

Solna kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde på måndagskvällen det förslag till detaljplan som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2. Förslaget har därmed antagits av högsta instans inom Solna kommun och är en viktig milstolpe i det projektutvecklingsarbete som Catena bedrivit under de senaste åren.

I nästa steg kommer Catena att inleda arbetet med att mer i detalj planera utbyggnaden som bland annat innebär 800 nya lägenheter och 70 000 kvm kommersiella yta.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Philipson, VD
Tel. 070-209 77 60


I
nformationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 18 december 2012, klockan 17.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.