Till vårt huvudkontor i Helsingborg söker vi nu en Kommunikatör med IR-erfarenhet som har ett stort intresse för kommunikation inom både finans och hållbarhet. För oss på Catena är det viktigt att du identifierar dig med vår värdegrund:

Vi överträffar förväntningar, vi tar ansvar över tid och vi är engagerade

Om tjänsten

Vi erbjuder möjligheten att arbeta med utmanande och spännande arbetsuppgifter i ett bolag med hög ambitionsnivå inom kommunikation, finansiell information och hållbarhet. Du kommer, tillsammans med professionella chefer och kollegor, att ha goda möjligheter att sätta din prägel på och forma rollen.

Som Kommunikatör med IR-erfarenhet kommer du rent organisatoriskt att tillhöra gruppen Affärsstöd som även innefattar kommunikation, hållbarhet och HR. I din roll kommer du att ha mycket samarbete med flera olika funktioner inom Catena – framför allt Kommunikationsansvarig, VD, CFO och Finanschef.

Förutom de koncerngemensamma funktionerna (koncernledning, ekonomi och affärsstöd) finns på vårt kontor i Helsingborg också våra kollegor på Region Helsingborg – tillsammans är vi knappt 30 personer. Med våra kollegor på de andra regionerna är vi cirka 50 personer totalt.

Till dina ansvarsområden hör:

 • Att vara bolagets första kontakt för analytiker och investerare där du ansvarar för att prioritera och fördela förfrågningar mellan VD, CFO och Finanschef
 • Regulatoriska pressmeddelanden – framtagning och publicering i externa kanaler
 • Skriftlig kommunikation kring IR-frågor
 • Hålla dig àjour kring gällande regelverk och normgivare som påverkar informationsgivningen i noterade bolag
 • Årsredovisning – delaktig i koordinering och framtagning, textproduktion
 • Kvartalsrapporter – textproduktion/genomläsning, koordinering avseende publicering, press, hemsida och dylikt
 • Att säkerställa relevans och frekvens i samtliga kommunikationskanaler för Catenas finansiella kommunikation likväl som för kommunikation avseende hållbarhet riktad till investerare och analytiker
 • Samordna och prioritera bolagets aktiviteter mot finansmarknad, analytiker och investerare
 • Framtagning av presentationsmaterial, finansiellt och avseende hållbarhet, som säkerställer att finansmarknad, analytiker och investerare förses med korrekt och relevant information
 • Koordinera årsstämma
 • Omvärldsbevakning/benchmarking och framtagning av ”best practise” inom års- och hållbarhetsredovisning
 • Delta vid externa evenemang tillsammans med VD, CFO och Finanschef
 • Innehållsansvar för investerarsidorna på Catenas webb 

Du blir en viktig rådgivare till VD, CFO och Finanschef och kan på sikt även ges möjlighet att agera talesperson på egen hand gentemot analytiker, investerare och andra intressenter

Vem är du?

Vi tror att du har högskoleutbildning inom ekonomi, kommunikation, journalistik eller annat relevant område.

Troligen har du tidigare arbetat med finansiell information i ett börsnoterat företag. Du kan också ha arbetat som konsult/rådgivare inom IR- och hållbarhetsområdet med börsbolag som kunder. Vi tror även att du kan ha relevant erfarenhet av finansiell information som revisor, analytiker eller från bank-/finanssektorn.

Du har förmågan att tolka och förmedla siffror på ett pedagogiskt sätt. Du är duktig på att formulera dig i både tal och skrift – oavsett om du ska göra det på svenska eller engelska.

Som person är du nyfiken och intresserad – du ser och tolkar marknadstrender och omsätter gärna informationen i intressanta presentationsmaterial.

För att vara rätt för tjänsten behöver du vara en självgående person som lätt skapar relationer och samarbete över och mellan gränser. Du har en känsla för detaljer utan att förlora helhetsperspektivet. Egenskaper som kommer att vara till nytta är att du är proaktiv, målinriktad, kommunikativ, stresstålig och leveranssäker med god prioriteringsförmåga.

På Catena sätter vi laget före jaget – vi lägger stort värde i prestigelöshet och viljan att hjälpa till!

Om verksamheten

Catena är ett modernt, börsnoterat fastighetsbolag, som på ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategisk placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde. Catena är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

På Catena tror vi på individen och uppskattar och ger möjligheten till egna initiativ, eget ansvar och möjlighet att påverka.


Varmt välkommen att ansöka!

Om du tycker att tjänsten som IR-ansvarig passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan till info@catenafastigheter.se snarast.