Hyltena

Hyltena är områdets mest attraktiva logistikläge placerat precis vid Hyltenamotet och med bästa skyltläge mot E4. Läget är perfekt för lagring och vidare spridning av gods till övriga Sverige och Norden. Närhet till kombiterminal för inkommande järnvägsflöden.

Catenas vision

Catenas ambition är att uppföra högprofilerade anläggningar på platsen med höga krav på arkitektur och hållbarhet - ett mål är att byggnaderna ska vara självförsörjande på värme med hjälp av geoenergi.

Status detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft under december 2018.

Pressmeddelande 2021-12-21

Tomtyta: 200 000 kvm
Område: Hyltena, Torsvik
Kommun: Jönköping
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.