Oavsett om ditt företag söker en delad driftslösning i gemensamma lokaler eller en egen lokal med högautomatiserad drift så utgör E-city Engelholm en plattform för tillväxt. Vår vision är att skapa ett komplett e-handelskluster som svarar mot alla de behov som aktörer inom den digitalt drivna handeln har. Det är ett helhetsgrepp som gör E-city Engelholm helt unikt och ger betydande samordningsvinster för de aktörer som verkar där.

Läget är avgörande för e-handelslogistik – E-city Engelholm är en plats där alla krav uppfylls med extremt god närhet till alla större transportslag. E6/E20 ligger i direkt anslutning och E4 inom några få kilometers avstånd. Tåg, sjöfart och flyg finns också inom räckhåll. För våra hyresgäster är det dessutom alltid viktigt att det finns kompetens och arbetskraft i närområdet och ett i övrigt vitalt näringsliv som de kan växa tillsammans med – allt detta erbjuder Ängelholm.  

Självklart har vi ett energieffektivt tänk genom hela projektet – med aktörer som representerar framtidens handel ska vi självklart också ligga i framkant vad gäller hållbara lösningar.

Pressmeddelande om vidareutveckling av E-city Engelholm 2018-10-25

Artikel Helsingborgs Dagblad 2018-11-12

Område: E-City Engelholm
Kommun: Ängelholms kommun
Kommunikationer: Närhet till E6, E4
Status: Under utveckling

På gång på E-city Engelholm

Tillbyggnation för Boozt Fashion

På området finns Boozt Fashion som bedriver försäljning av kläder via sin e-handelsplattform och som har en stor marknad främst koncentrerad till Norden. Den första anläggningen som uppfördes på området för Boozt, kompletteras nu med ytterligare en anläggning om 22 800 kvm.

På bilden syns den bro som förbinder den befintliga delen med nybyggnationen.

Pressmeddelande om den nya anläggningen 2019-09-20

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.