Catena har i samarbete med Foodhills AB och Backahill AB startat ett gemensamägt bolag, Foodhills Fastighet AB. Catena har en ägarandel på 45 procent, Backahill 45 procent och Foodhills AB äger resterande 10 procent av fastighetsbolaget.

Foodhills Fastighet förvärvade 2018 fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun. Säljare var Findus som varit brukare av fastigheten under många år och haft både huvudkontor och produktion på platsen. Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbar yta om drygt 100 000 kvadratmeter.

Foodhills vision för verksamheten på området är att de ska bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Tillsammans med partners är målet en global referens- test- och pilotanläggning med innovation och kunskap som nyckelord.

Område: Livsmedelskluster i Bjuv
Kommun: Bjuvs kommun
Kommunikationer: Några kilometer till E4 och E6
Status: Under utveckling

Foodhills vision för verksamheten på området är att de ska bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Tillsammans med partners är målet en global referens- test- och pilotanläggning med innovation och kunskap som nyckelord.

Är du intresserad av att etablera dig här?

Kontakta Foodhills Fastighets AB för att prata vidare om möjligheter på området.