Ättekulla

På utmärkt logistikläge i Ättekulla, Helsingborg uppför Catena ytterligare en logistikanläggning för PostNord TPL.

På Catenas befintliga mark Bunkagården Mellersta 1 uppförs en 16 478 kvm stor logistikanläggning. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket förbereds för en solcellsanläggning. Ett 10-årigt avtal har tecknats med PostNord TPL. Den aktuella marken ligger intill Bunkagården Mellersta 2 där PostNord är Catenas hyresgäst sedan tidigare. I samband med den nya investeringen förlängs även det befintliga hyresavtalet i grannfastigheten och även där installeras en solcellsanläggning. Med nybyggnationen nyttjas marken effektivt då den nya anläggningen exempelvis kommer att dela rangerytor och parkeringsplatser med den befintliga.

PostNord TPL planerar att flytta in i fastigheten hösten 2022. Catena hyr nu ut drygt 75 000 kvm logistikyta till PostNord bara i Helsingborg – senast var det den nybyggda terminalen på Logistikposition Tostarp om 18 300 kvm som togs i drift.

Område: Ättekulla
Kommun: Helsingborg
Kommunikationer: Närhet till E4, stadsnära
Status: Under utveckling

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.