På Tostarp Industriområde utanför Helsingborg växer ett logistikkluster fram på bästa skyltläge intill E6:an. Kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion möjliggörs på kort tid tack vare Catenas effektiva organisation. Vi har en uttalad miljöambition och det innebär att logistikklustrets byggnader miljöanpassas och certifieras. Det innebär bland annat en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter (Boverkets krav var vid byggnationen 45 kWh). På området har Catena hyresgäster som PostNordNowaste Logistics och Freja Transport & Logistics.

Område: Logistikposition Tostarp
Kommun: Helsingborgs kommun
Kommunikationer: Helsingborg östra, E6, E4 hamn
Status: Under utveckling

Spektakulär fasaddesign

Tredjepartslogistiken Nowaste Logistics är en stor hyresgäst på området. Deras karaktäristiska lager med spännande fasaddesign som kvällstid är upplyst syns väl från motorvägen precis som deras 20 meter höga höglager.

"Vi överträffar förväntningarna" - case om byggnationen av höglagret

PostNord har flyttat in

Under 2020 uppfördes en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är PostNord.

Pressmeddelande 2019-02-26

Tillbyggnationen för Nowaste

Den första anläggningen som uppfördes på området för Nowaste, har byggts ut med 1500 kvm för att tillföra ytterligare kapacitet för lager och logistik samt för outlet och fotostudio.

Pressmeddelande 2019-10-02

På gång på Logistikposition Tostarp

Genom nybyggnation av ytterligare en cirka 15 000 kvm stor logistikanläggning kan Catena nyttja en kvarvarande byggrätt i på fastigheten Plantehuset 3 fullt ut.

Pressmeddelande 2021-07-08

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.