På den drygt 19 200 kvm stora markarean i Luleå kommun uppför Catena en terminal till Kyl- och Frysexpressen Nord om totalt 4 198 kvm, bestående av 2 684 kvm kyllager och 704 kvm fryslager. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras. Kyl- och Frysexpressen Nord erbjuder kompletta logistiklösningar inom dagligvarusegmentet och har terminaler strategiskt utspridda i Norrlands största städer.

Kyl- och Frysexpressen Nord planerar att flytta in under hösten 2021.

Område: Luleå
Kommun: Luleå kommun
Kommunikationer: Mycket nära E4 vid infarten mot Luleå centrum (Storhedens industriområde)
Status: Under utveckling

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.