Butängen

Projekt har påbörjats på fastigheten som ligger centralt i Norrköping. Den nya logistikanläggningen om totalt 8 400 kvm uppförs på en befintlig byggrätt på fastigheten Statorn 31. Anläggningen kommer att miljöcertifieras och på taket ska en solcellsanläggning installeras.

Ett 19-årigt hyresavtal har tecknats med den svenska grossistverksamheten SGD AB som lagerhåller och transporterar främst golv, keramik och textil åt företag och fackhandel.  

SGD planerar att flytta in i de nya lokalerna under sommaren 2023.

Tomtyta: 45 000 kvm
Område:
Butängen
Kommun: Norrköping
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.