Finansiella mål

Catenas övergripande mål är att leverera ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling samt utdelning till aktieägarna. För att förverkliga detta används i verksamheten ett antal mätbara finansiella mål som kommuniceras externt. De fokuserar framförallt på lönsamhet och finansiell stabilitet. 

Inom Catena finns en rad olika funktioner med olika förutsättningar. De följs upp med ett antal, för den aktuella verksamheten, anpassade interna operativa mål kopplade till bolagets strategier för Kunder & marknad, Fastighetsutveckling, Hållbarhet samt Finansiering.

Tre övergripande mål

Tre övergripande finansiella mål som fokuserar på finansiell stabilitet skapar långsiktig stadga i Catenas affärsmodell.


Den genomsnittliga kapitalbindningen bör uppgå till minst två år. 

Kommentar 2019
Lång genomsnittlig kapitalbindning med varierad spridning innebär
lägre finansieringsrisk och större möjligheter till bättre och förnyade
villkor. Catena balanserar risken med en lägre kapitalbindning
och kostnaden relaterad till en längre kapitalbindning. Vid årsskiftet uppgick kapitalbindningen till 1,3 år (1,4). För att matcha vår långsiktiga målsättning vill vi öka kapitalbindningen under 2020.

Utfall 2019 (år)


Räntetäckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger. 

Kommentar 2019
Räntetäckningsgraden anger förmåga att täcka räntekostnader.
Det är därför viktigt att säkerställa att det finns marginal för att
motstå exempelvis högre räntekostnader och/eller högre vakansgrad. Vid årsskiftet uppgick räntetäckningsgraden till 4,1 (3,4),
en betryggande nivå..

Utfall 2019 (ggr)


Soliditeten ska lägst vara 30 procent.

Kommentar 2019
Soliditeten utgör långsiktig betalningsförmåga och vid årsskiftet uppgick den till 35,6 (33,4). Catena värdesätter en stark soliditet men väger den samtidigt noggrant för att möta aktieägarnas avkastningskrav.

Utfall 2019 (%)

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?