Bitmap

Hållbara fastigheter

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

Läs mer om hållbara fastigheter

Catena i siffror

  • Hus
    123 fastigheter
  • Gubbe
    94,9% ekonomisk uthyrningsgrad
  • Solceller
    209 706 miljöcertifierad yta, kvm
Ganget

Att arbeta hos oss

På Catena bygger du och utvecklar vårt framtida samhälle. Ditt arbete möjliggör hållbar logistik och hjälper våra kunder att tänka smartare kring lägen och varuflöden.

Läs mer

8464692 2
Vi har ett evighetsperspektiv både när det gäller våra fastigheter och våra hyresgästrelationer. Framtiden formar vi tillsammans med våra kunder.
Jörgen Eriksson, VD Catena