Bitmap

Hållbar fastighetsbransch

Catena arbetar på olika sätt för att accelerera en omställning och leverera logistikfastigheter som är hållbara över tid.

Läs mer om hållbara fastigheter

Catena i siffror

  • Hus
    129 fastigheter
  • Gubbe
    95,2% ekonomisk uthyrningsgrad
  • Solceller
    382 000 miljöcertifierad yta, kvm
8464692 2
Vi har ett evighetsperspektiv både när det gäller våra fastigheter och våra hyresgästrelationer. Framtiden formar vi tillsammans med våra kunder.
Jörgen Eriksson, VD Catena