Catena har en uttalad ambition att växa genom en aktiv projektutveckling. Det sker både genom att förädla och utveckla de möjligheter som befintliga fastigheter erbjuder och genom att etablera nya strategiska logistikanläggningar. Vi är en aktiv samtalspart som förstår logistik och flöden och kan utmana från vår horisont – det ger oss optimala förutsättningar att leverera den bästa kundlösningen.

Här presenteras en del av våra pågående projekt - är du särskilt intresserad av våra energiprojekt, kan du läsa mer här.

Morgongava (1)

Läs mer om projekt som pågår just nu i: