Jörgen Eriksson

VD

Född 1972, civilekonom. Tidigare Affärs- och fastighetschef på Catena, innan dess Regionchef samt olika roller inom ekonomi och controlling, bland annat som Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB.

Aktieinnehav i Catena: 2000

Peter Andersson

Finanschef

Född 1966, civilekonom. Tidigare vice VD och CFO på Catena, innan dess Ekonomi- och finansdirektör på Brinova Fastigheter AB samt Ekonomichef på Fastighets AB Skånehus.

Aktieinnehav i Catena: 500 st.

Sofie Bennsten

vVD och CFO samt tf Chef Affärsstöd

Född 1969, ekonom. Tidigare Koncerncontroller och HR på Catena, innan dess Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Catena: 300 st.