Jörgen Eriksson

VD

Född 1972, civilekonom. Tidigare Affärs- och fastighetschef på Catena, innan dess Regionchef samt olika roller inom ekonomi och controlling, bland annat som Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB.

Aktieinnehav i Catena: 2000

Sofie Bennsten

vVD och CFO

Född 1969, ekonom. Tidigare Koncerncontroller och HR på Catena, innan dess Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Catena: 300 st.

Malin Nissen

Chef Affärsstöd

Född 1967, ekonom. Tidigare HR-chef på Catena, innan dess rekryteringskonsult på Dreamwork och olika chefsbefattningar inom offentlig verksamhet.

Aktieinnehav i Catena: 200 st.

David Silvesjö

Finanschef

Född 1979, civilekonom. Tidigare Finanscontroller/IR på Catena. Tidigare Finance/Funding manager och koncerncontrolling på Heimstaden samt olika roller inom Swedbank-koncernen.

Aktieinnehav i Catena: 200 st.