Gustaf Hermelin

Styrelseordförande
Björkvik, född 1956
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Egen verksamhet inom jord- och skogsbruk samt fastighetsutveckling.

Innehav i Catena: 1 309 996 st (genom bolag)

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.

Hélène Briggert

Styrelseledamot
Stockholm, född 1985.
Invald i styrelsen: 2017.
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare i The Active Brands Group Scandinavia och HEG Invest AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom HEG-koncernen.

Innehav i Catena: 800 st

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Vesna Jovic

Styrelseledamot
Stockholm, född 1961
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Socionomutbildning
Huvudsaklig sysselsättning: Kommundirektör, Järfälla kommun

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Lennart Mauritzson

Styrelseledamot
Ängelholm, född 1967
Invald i styrelsen: 2021
Utbildning: Civilekonomutbildning, Halmstad Högskola/Lunds Universitet samt Juristutbildning, Lunds Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef, Backahill AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB och Rögle Marknads AB

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.

Magnus Swärdh

Styrelseledamot
Ängelholm, född 1968.
Invald i styrelsen: 2019.
Utbildning: Civilekonom. Huvudsaklig sysselsättning: CFO Backahill AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Gram Group AB och Lima Timmerhus AB. Styrelseledamot Rögle BK och Foodhills Fastigheter AB.

Innehav i Catena: 800 st

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoendes i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.

Katarina Wallin

Styrelseledamot
Danderyd, född 1970
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au Point AB. Styrelseledamot i Evidens blw AB, Sveafastigheter Utveckling AB, Kavaljer AB och Nordisk Byggdag.

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Caesar Åfors

Styrelseledamot
Stavsjö, Född 1959
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Jägmästarexamen
Nuvarande sysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Södermanland AB samt styrelseledamot i Intea Fastigheter AB, Lansa AB, och CRK Forest Management AB.

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.