15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill    11 220 751  27,2%  2021-12-31
PGGM Investments      2 804 591 6,8% 2021-12-31
Länsförsäkringar Fonder      2 752 382  6,7% 2021-12-31
Fjärde AP-fonden 1 177 814  2,9% 2021-12-31
Vanguard 1 123 322  2,7% 2021-11-30
SFU Sverige AB, Gustaf Hermelin  1 059 996  2,6% 2021-12-31
SEB Fonder         965 185  2,3%  2021-12-31
BlackRock         633 879 1,5% 2021-12-31
Norges Bank         577 427  1,4% 2021-12-31
AFA Försäkring         540 395   1,3%   2021-12-31
H5 Properties A/S         527 911  1,3% 2021-12-31
ODIN Fonder         496 203 1,2% 2021-12-31
Aberdeen Standard Investments         494 013  1,2% 2021-11-30
Cohen & Steers         472 296 1,1% 2021-11-30
Columbia Threadneedle         427 295  1,0% 2021-11-30
Total topp-15    25 273 460  61,3%  
Övriga    15 953 304  38,7%   
 Totalt    41 226 764 100,0%  

(verifierat 2021-12-31)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 22 592 215 54,8% 96,2%
USA   5 114 068 12,4%   0,5%
Nederländerna   2 926 087 7,1%   0,1%
Norge   1 487 060 3,6%   0,5%
Storbritannien      868 036 2,1%   0,3%
Övriga   1 376 154 3,3%   2,4%
Anonymt ägande   6 863 144 16,6%  
Totalt 41 226 764 100,0% 100,0%

(verifierat 2021-12-31)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare   7 385 386 17,9%   0,3%
Utländska institutionella ägare  11 601 448 28,2%   0,7%
Övriga 13 257 556 32,2%   4,7%
Svenska privatpersoner   2 119 230   5,1% 94,2%
Anonymt ägande   6 863 144 16,6%  
Totalt 41 226 764 100,0% 100,0%

(verifierat 2021-12-31)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 22 855 742  55,4%
De 20 största ägarna 26 872 271  65,2%
De 30 största ägarna 28 783 522  69,8%
Totalt - -

(verifierat 2021-12-31)