15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751 27,2% 2022-03-31
PGGM Investments     2 774 591 6,7% 2022-03-31
Länsförsäkringar Fonder     2 518 064  6,1% 2022-03-31
Fjärde AP-fonden 1 125 624  2,7% 2022-03-31
Vanguard 1 126 542  2,5% 2022-02-28
SFU Sverige AB, Gustaf Hermelin  1 059 996  2,6% 2022-03-31
SEB Fonder       920 318  2,2% 2022-03-31
BlackRock       635 536 1,4% 2022-03-31
Norges Bank       577 427  1,4% 2022-03-31
AFA Försäkring       547 395   1,3%  2022-03-31
Cohen & Steers       561 982 1,2% 2022-02-28
Aberdeen Standard Investments       516 072  1,1% 2022-02-28
ODIN Fonder       496 203 1,1% 2022-02-28
Wellington Management       388 827 0,9% 2022-02-28
Duff & Phelps Investment Management       374 573 0,8% 2022-02-28
Total topp-15    24 843 901  59,4%  
Övriga    20 505 539  40,6%   
 Totalt   45 349 440 100,0%  

(verifierat 2022-03-31)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 21 831 607 52,9% 96,1%
USA   5 150 104 11,4%   0,5%
Nederländerna   2 944 585 7,1%   0,1%
Norge   1 508 163 3,5%   0,5%
Storbritannien      897 623 2,0%   0,3%
Övriga   1 419 473 3,2%   2,5%
Anonymt ägande   11 597 885 19,8%  
Totalt 45 349 440 100,0% 100,0%

(verifierat 2022-03-31)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare   6 919 464 16,7%   0,3%
Utländska institutionella ägare  11 699 734 26,8%   0,8%
Övriga 13 024 888 31,6%   4,8%
Svenska privatpersoner   2 107 469   5,1% 94,1%
Anonymt ägande   11 597 885 19,8%  
Totalt 45 349 440 100,0% 100,0%

(verifierat 2022-03-31)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 22 506 244  54,2%
De 20 största ägarna 26 411 383  62,9%
De 30 största ägarna 28 250 278  67,3%
Totalt - -

(verifierat 2022-03-31)