15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751  29,4%  2021-03-31
PGGM Pensioenfonds   3 421 702  9,0%  2021-03-31
Länsförsäkringar Fonder   1 745 530  4,6%  2021-03-31
SFU Sverige AB, Gustaf Hermelin   1 309 996  3,4%  2021-03-31
Fjärde AP-fonden   1 087 314  2,8%  2021-03-31
Vanguard      902 779  2,4%  2021-02-28
SEB Fonder      788 540  2,1%   2021-03-31 
Cohen & Steers      651 447   1,7%   2021-02-28
Norges Bank      554 344  1,5%  2021-03-31
BlackRock      536 184  1,4%  2021-03-31
H5 Properties A/S      527 911  1,4%  2021-03-31
Aberdeen Standard Investments      504 817  1,3% 2021-02-28
BMO Global Asset Management      452 666  1,2% 2021-02-28
Swedbank Robur Fonder     315 712  0,8% 2021-03-31
Allianz Global Investors      311 430   0,8%  2021-02-28
Total topp-15 24 331 123  63,6%  
Övriga 13 895 641  36,4%   
 Totalt 38 226 764 100,0%  

(verifierat 2021-03-31)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 20 750 490 54,3% 96,3%
USA   3 839 106 10,1%   0,5%
Nederländerna   3 495 616 9,1%   0,1%
Norge   1 166 822 3,1%   0,5%
Storbritannien      856 797 2,2%   0,4%
Övriga   1 896 377 5,0%   2,3%
Anonymt ägande   6 221 556 16,3%  
Totalt 38 226 764 100,0% 100,0%

(verifierat 2021-03-31)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare   5 364 493 14,0%   0,3%
Utländska institutionella ägare  11 135 823 29,1%   0,6%
Övriga 13 474 532 35,2%   4,8%
Svenska privatpersoner   2 030 360   5,3% 94,3%
Anonymt ägande   6 221 556 16,3%  
Totalt 37 698 853 100,0% 100,0%

(verifierat 2021-03-31)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 22 218 587  58,1%
De 20 största ägarna 25 695 176  67,2%
De 30 största ägarna 27 338 452  71,5%
Totalt - -

(verifierat 2021-03-31)