15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751  27,2%  2021-09-30
PGGM Investments   3 618 702  8,8% 2021-09-30
Länsförsäkringar Fonder   2 645 858  6,4% 2021-09-30
SFU Sverige AB, Gustaf Hermelin   1 309 996  3,2% 2021-09-30
Fjärde AP-fonden   1 177 814  2,9% 2021-09-30
Vanguard   1 077 776  2,6%  2021-08-31
SEB Fonder      956 731  2,3%   2021-09-30
BlackRock      603 940 1,5% 2021-09-30
Norges Bank      577 427  1,4% 2021-09-30
Cohen & Steers      565 018   1,4%   2021-08-31
H5 Properties A/S      527 911  1,3% 2021-09-30
AFA Försäkring      527 795 1,3% 2021-09-30
Aberdeen Standard Investments      455 453  1,1% 2021-08-31
ODIN Fonder      452 270 1,1% 2021-09-30
BMO Global Asset Management      410 078  1,0% 2021-08-31
Total topp-15 26 127 520  63,4%  
Övriga 15 099 244  36,6%   
 Totalt 41 226 764 100,0%  

(verifierat 2021-09-30)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 22 748 676 55,2% 96,5%
USA   4 727 061 11,5%   0,5%
Nederländerna   3 749 166 9,1%   0,1%
Norge   1 397 586 3,4%   0,4%
Storbritannien      821 481 2,0%   0,3%
Övriga   1 684 051 4,1%   2,1%
Anonymt ägande   6 098 743 14,7%  
Totalt 41 226 764 100,0% 100,0%

(verifierat 2021-09-30)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare   7 214 103 17,5%   0,3%
Utländska institutionella ägare  12 247 361 29,8%   0,7%
Övriga 13 493 545 32,7%   4,4%
Svenska privatpersoner   2 173 012   5,3% 94,6%
Anonymt ägande   6 098 743 14,7%  
Totalt 41 226 764 100,0% 100,0%

(verifierat 2021-09-30)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 23 754 013  57,6%
De 20 största ägarna 27 697 278  67,2%
De 30 största ägarna 29 596 378  71,8%
Totalt - -

(verifierat 2021-09-30)